Privacyverklaring Living on a Plane

Per eind mei 2018 is de AVG-wetgeving van kracht. Bloggers moeten daarom transparant zijn over het gebruik van (mogelijk) verzamelde gegevens. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een privacyverklaring. Hier vind je de privacyverklaring van Living on a Plane waarin staat omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens, die worden verzameld, wordt omgegaan. De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Daarom is het aan te raden om deze verklaring periodiek te raadplegen.

1. Living on a Plane

Living on a Plane is een blog over reizen. Je vindt op dit blog onder andere geschreven teksten, foto’s en video’s. Er zijn situaties waarin jouw gegevens verzameld worden door dit blog. Daarom is het belangrijk dat je weet wat hiermee gedaan wordt en hoe je wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Deze informatie vind je terug in deze verklaring.

2. Doel gegevens

Living on a Plane verzamelt voor een aantal doelen persoonsgegevens. Hieronder vind je een toelichting.

2.1 Contact opnemen

Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met Living on a Plane via het contactformulier op de website.  In dit contactformulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel, samenwerking of dienst aan te kunnen bieden. Het gaat hierbij om je naam, e-mailadres en onderwerp.

2.2 Google Analytics

De blog Living on a Plane verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De gegevens zijn anoniem waardoor deze niet gebonden zijn aan jouw persoonlijke gegevens. Wel wordt de data gebruikt om het bezoek- en klikgedrag op Living on a Plane in kaart te brengen. Hoewel Google Analytics jouw informatie verkrijgt door middel van jouw IP-adres, heeft deze dienst geen toestemming om verkregen informatie te delen met derden.

2.3 Reacties

Het is mogelijk om te reageren op artikelen op Living on a Plane. Bij het achterlaten van een reactie voer je jouw naam, website en e-mailadres in. De gevraagde informatie is nodig voor de veiligheid van de website. Ingevoerde informatie is na plaatsing zichtbaar voor andere lezers.  Daarnaast heb je de mogelijkheid om je naam, website en emailadres te tonen bij het reageren.  Deze informatie blijft tevens online beschikbaar.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming. Redenen hiervan zijn  onder andere:  verwerking is noodzakelijk om jou in contact te brengen met relaties, of ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

3. Ontvangers

De gegevens die Living on a Plane ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

3.1 Xel media

De website en back-ups van deze website worden gehost door Xel Media. Gegevens die jij achterlaat op Living on a Plane staan daarom op de server van Xel Media opgeslagen. Tevens wordt de e-mail van Living on a Plane gehost door Xel Media. Als jij contact opneemt via het contactformulier of via e-mail, dan worden die betreffende e-mails opgeslagen op de servers van Xel Media.

4. Opslagperiode

Living on a Plane bewaart uw persoonlijke gegevens nooit langer dan noodzakelijk.

4.1 Contact en reacties

Op het moment dat je contact opneemt met Living on a Plan via mail, dan worden de verstuurde gegevens, zoals naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze e-mails worden tot maximaal één jaar bewaard. Reacties onder artikelen blijven voor de duur van de plaatsing van het artikel online staan.

4.2 Google Analytics

Jouw gegevens die Google Analytics op Living on a Plane verzamelt zijn anoniem. Hierdoor zijn deze gegevens niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Google Analytics bewaart jouw verzamelde anonieme gegevens voor onbepaalde tijd.

5. Beveiliging

Van jouw persoonsgegevens worden geen fysieke kopieën gemaakt. De gegevens worden enkel beheerd in bovenstaande systemen en software.

Ter beveiliging zijn de persoonsgegevens, die door Living on a Plane of eerder genoemde derden worden beheerd, enkel toegankelijk door middel van een wachtwoord  of tweestapsverificatie. Bij een tweestapsverificatie genereert de software een code. Deze code wordt naar Living on a Plane gestuurd. Vervolgens dient de code ingegeven te worden bij het inloggen. Daarbij zijn de gegevens enkel toegankelijk via bovenstaande software.

6. Rechten

Je kunt gebruik maken van de onderstaande rechten.

6.1 Recht op inzage
Je hebt te allen tijden het recht om jouw gegevens op te vragen die bij Living on a Plane vastgelegd en bewaard heeft.

6.2 Recht op rectificatie
Indien je gegevens niet kloppen of veranderd zijn, heb je het recht deze te laten rectificeren.

6.3 Recht op overdracht
Heb jij jouw door Living on a Plane opgeslagen gegevens nodig, dan heb je recht op overdracht. Hierbij draagt Living on a Plane jouw gegevens over aan de andere partij.

6.4 Recht op wissen van gegevens
Als je niet langer wilt dat jouw gegevens bij Living on a plane zijn vastgelegd, dan kun je deze laten wissen.

6.5 Recht op het indienen van een klacht
Als je vindt dat Living on a Plane niet correct met jouw gegevens omgaat, dan kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

6.6 Recht op stop gegevensgebruik
Heb jij een bezwaar tegen het gebruik van Living on a plane van jouw gegevens? Je hebt het recht op stoppen van jouw persoonsgegevens.

Om gebruik te maken van bovengenoemde rechten, kun je mailen naar elsemieke@livingonaplane.nl.

Mocht naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebben, dan ben je vrij om contact op te nemen. Dit kan via het contactformulier op deze website, of via bovenstaand e-mailadres.